hĺbkový základ stavby

Text hesla

hĺbkový základ stavby — základ stavebného objektu, ktorý podopiera plošný základ stavby vtedy, keď v úrovni základovej škáry nie je pôda dostatočne únosná alebo keď plošný základ nemožno použiť z technických alebo z ekonomických príčin. Hĺbkový základ stavby tvoria pilóty, podzemné steny, studne a kesóny. Na rozdiel od plošného základu prenáša hĺbkový základ stavby zaťaženie do pôdy nielen cez spodnú základovú plochu, ale aj cez obvod základových prvkov. Tieto prvky umožňujú prejsť cez málo únosné vrstvy (napr. rozbahnené zeminy, tečúce piesky) a dosiahnuť únosné podzákladie, prípadne celé zostanú v málo únosnej zemine (plávajúci základ).

Zverejnené v apríli 2010.

Hĺbkový základ stavby [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlbkovy-zaklad-stavby