hĺbkotlač

Text hesla

hĺbkotlač — variant tlače z hĺbky, priemyselná polygrafická tlačiarenská technológia. Priama rotačná tlač z formy, ktorej tlačiace prvky sú zahĺbené pod úroveň netlačiacich prvkov (→ hĺbkotlačový valec). Tekutá tlačová farba sa nanesie v nadbytku na povrch formy a z netlačiacich miest sa odstráni stieracím nožom (rakľou). Textové a obrazové prvky sú rozdelené na elementárne tlačové jamky, ktorých deliace steny vytvárajú opornú plochu pre stierací nôž. Odtlačok sa získa zväčša priamym prenosom na papier pomocou tlaku. Reprodukcia tónových hodnôt sa realizuje zmenou množstva objemu farby. Vyleptané, vyryté alebo vypálené tlačové prvky vytvárané pravidelne rozloženými jamkami majú rôzny objem, a tak určujú množstvo farby prenášané tlačou. Hĺbkotlač umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu tlače plnofarebných ilustrácií, používa sa najmä na tlač plnofarebných vysokonákladových produktov, napr. časopisov, katalógov a reklamných materiálov, na tlač poštových známok i v obalovej technike pri potláčaní plastových alebo hliníkových fólií na kotúčových tlačových strojoch. Vynálezcom hĺbkotlače je K. V. Klíč, ktorý na konci 19. stor. vyvinul techniku na rozklad obrazových prvkov na elementárne tlačové jamky, ktorých hĺbka určovala objem prenášanej farby na papier, a tým sýtosť vyfarbenia výtlačku.

Popis ilustrácie

Schéma hĺbkotlačového stroja

Text hesla

hĺbkotlač — variant tlače z hĺbky, priemyselná polygrafická tlačiarenská technológia. Priama rotačná tlač z formy, ktorej tlačiace prvky sú zahĺbené pod úroveň netlačiacich prvkov (→ hĺbkotlačový valec). Tekutá tlačová farba sa nanesie v nadbytku na povrch formy a z netlačiacich miest sa odstráni stieracím nožom (rakľou). Textové a obrazové prvky sú rozdelené na elementárne tlačové jamky, ktorých deliace steny vytvárajú opornú plochu pre stierací nôž. Odtlačok sa získa zväčša priamym prenosom na papier pomocou tlaku. Reprodukcia tónových hodnôt sa realizuje zmenou množstva objemu farby. Vyleptané, vyryté alebo vypálené tlačové prvky vytvárané pravidelne rozloženými jamkami majú rôzny objem, a tak určujú množstvo farby prenášané tlačou. Hĺbkotlač umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu tlače plnofarebných ilustrácií, používa sa najmä na tlač plnofarebných vysokonákladových produktov, napr. časopisov, katalógov a reklamných materiálov, na tlač poštových známok i v obalovej technike pri potláčaní plastových alebo hliníkových fólií na kotúčových tlačových strojoch. Vynálezcom hĺbkotlače je K. V. Klíč, ktorý na konci 19. stor. vyvinul techniku na rozklad obrazových prvkov na elementárne tlačové jamky, ktorých hĺbka určovala objem prenášanej farby na papier, a tým sýtosť vyfarbenia výtlačku.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hĺbkotlač [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlbkotlac