hlbinovka

Text hesla

hlbinovka, Bathynella — rod z triedy rakovce (Malacostraca), rad hlbinovky (Bathynellida). Patrí sem okolo 50 druhov, napr. nevidiaca bezpigmentová hlbinovka studničná (Bathynella natans, v niektorých zoologických systémoch hlbinovka slepá) s dobre vyvinutými hryzadlami a s dvoma pármi čeľustí, ktorá sa na Slovensku vyskytuje v podzemných vodách, v studniach a vo vodovodoch napájaných pramenistou vodou, napr. aj v bratislavskom vodovode napájanom zo studní na ostrove Sihoť. V jazere Bajkal sa vyskytujú dva druhy (jediné hlbinovky nežijúce v podzemných vodách) Bathynella magna a Bathynella baikalensis.

Popis ilustrácie

Hlbinovka studničná

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 12. februára 2018.

Hlbinovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlbinovka