hlbinný ľad

Text hesla

hlbinný ľad — druh vnútrovodného ľadu. Vzniká pod vodnou hladinou na podchladených kryštálikoch ľadu. Tvorí hubovitú hmotu ľahko primŕzajúcu k predmetom pod hladinou, čo je nebezpečné pri zimnej prevádzke vodohospodárskych zariadení a pri plavbe. Môže upchať hrablice na vtokoch do vodných elektrární, primŕzať na dno a na boky plavidiel, a tak obmedzovať plavbu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hlbinný ľad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlbinny-lad