hlbinná tektonika

Text hesla

hlbinná tektonika — geologické a geofyzikálne javy prebiehajúce v hlbších častiach zemskej kôry, litosféry a v plášti Zeme. Sú príčinou tektonických javov v zemskej kôre, zmien reliéfu povrchu Zeme (tzv. orogenézy), vulkanizmu, vytvárania zlomových štruktúr (riftov) na kontinentoch i na dne oceánov a pohybu litosférických platní (→ dosková tektonika). Veľkú úlohu pri hlbinnej tektonike majú pomalé konvekčné pohyby viskóznych hornín v astenosfére i v plášti Zeme.

Zverejnené v apríli 2010.

Hlbinná tektonika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlbinna-tektonika