hlbinná seizmická sondáž

Text hesla

hlbinná seizmická sondáž, HSS — metóda aplikovanej geofyziky využívajúca rôzne charakteristiky šírenia seizmických vĺn na skúmanie stavby vrchných častí Zeme v hĺbkach približne 10 – 70 km; zisťuje sa najmä priebeh rozhraní rôznych geologických vrstiev v litosfére, napr. reliéf Mohorovičićovej diskontinuity, prípadne hlbinné zlomy. Na vybudenie seizmických vĺn sa pri hlbinnej seizmickej sondáži využívajú riadené výbuchy trhavín (až niekoľko ton) ukladaných do vrtov. Vybudené seizmické vlny sa registrujú pomocou veľkého množstva geofónov rozložených na profiloch dlhých od 70 – 80 km až do 150 – 170 km. Získané záznamy rôznych typov vĺn (priamych, odrazených alebo lomených) sa analyzujú pomocou špeciálnych počítačových programov, ktorých výsledkom sú tzv. časové seizmické rezy slúžiace na geologické interpretácie.

Zverejnené v apríli 2010.

Hlbinná seizmická sondáž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlbinna-seizmicka-sondaz