hlavná vodná rovina

Text hesla

hlavná vodná rovinadopr. hladina vody, na ktorej pláva plavidlo za definovaných podmienok, ktoré závisia od typu a určenia plavidla.

Zverejnené v apríli 2010.

Hlavná vodná rovina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlavna-vodna-rovina