Hlávka, Josef

Text hesla

Hlávka, Josef, 15. 2. 1831 Přeštice, okres Plzeň-jih – 11. 3. 1908 Praha — český architekt, staviteľ, stavebný podnikateľ a mecenáš.

R. 1860 – 69 viedol stavebnú kanceláriu vo Viedni, od 1882 žil v Prahe. Ako staviteľ realizoval vo Viedni Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie (Kostol lazaristov, 1860 – 62), dvorskú operu (1861 – 69), niekoľko reprezentačných nájomných domov na Ringstrasse a mestských palácov. K jeho najznámejším realizáciám patrí architektonický komplex budov rezidencie pravoslávnych metropolitov Bukoviny v meste Černovice na Ukrajine (1864 – 82, 2011 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, dnes sídlo univerzity). V Prahe navrhol budovu Zemskej pôrodnice (1867 – 75) v neogotickom štýle a viaceré nájomné domy. Bol predstaviteľom romantického historizmu, vo svojich dielach eklekticky kombinoval prvky viacerých štýlov (napr. neskorú gotiku a orientálne umenie). Po 1882 sa venoval nadačnej činnosti zameranej na podporu českej vedy a kultúry; inicioval napr. vydávanie súpisu historických pamiatok v Čechách.

Text hesla

Hlávka, Josef, 15. 2. 1831 Přeštice, okres Plzeň-jih – 11. 3. 1908 Praha — český architekt, staviteľ, stavebný podnikateľ a mecenáš.

R. 1860 – 69 viedol stavebnú kanceláriu vo Viedni, od 1882 žil v Prahe. Ako staviteľ realizoval vo Viedni Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie (Kostol lazaristov, 1860 – 62), dvorskú operu (1861 – 69), niekoľko reprezentačných nájomných domov na Ringstrasse a mestských palácov. K jeho najznámejším realizáciám patrí architektonický komplex budov rezidencie pravoslávnych metropolitov Bukoviny v meste Černovice na Ukrajine (1864 – 82, 2011 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, dnes sídlo univerzity). V Prahe navrhol budovu Zemskej pôrodnice (1867 – 75) v neogotickom štýle a viaceré nájomné domy. Bol predstaviteľom romantického historizmu, vo svojich dielach eklekticky kombinoval prvky viacerých štýlov (napr. neskorú gotiku a orientálne umenie). Po 1882 sa venoval nadačnej činnosti zameranej na podporu českej vedy a kultúry; inicioval napr. vydávanie súpisu historických pamiatok v Čechách.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hlávka, Josef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlavka-josef