hlavičkár

Popis ilustrácie

Podporný hlavičkár

Popis ilustrácie

Záverový hlavičkár

Text hesla

hlavičkár — nástroj na ručné alebo strojové nitovanie. Podporný hlavičkár má účinnú plochu vytvarovanú podľa hlavy nitu. Je uložený v ramene nitovacieho lisu, vo zveráku alebo v podpornom stojančeku. Záverový hlavičkár vytvára záverovú hlavu nitu. Nasadí sa na podoprený nit a údermi ručného alebo pneumatického kladiva alebo postupne zvyšovaným tlakom nitovacieho lisu vznikne sila, ktorá vytvaruje presný tvar záverovej hlavy nitu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hlavičkár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlavickar