hlásny bod

Text hesla

hlásny bodlet. stanovené zemepisné miesto (obyčajne vyznačené rádionavigačným zariadením), vzhľadom na ktorý sa hlási poloha lietadla.

Zverejnené v apríli 2010.

Hlásny bod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlasny-bod