hlasité dorozumievacie zariadenie

Text hesla

hlasité dorozumievacie zariadenie, interkom — súprava hlasitých telefónnych prístrojov spojených uzavretou telefónnou sieťou umožňujúca rýchle privolanie účastníka a uskutočnenie hlasitého hovoru medzi spolu súvisiacimi pracoviskami.

Zverejnené v apríli 2010.

Hlasité dorozumievacie zariadenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlasite-dorozumievacie-zariadenie