hladká sadzba

Text hesla

hladká sadzba — sadzba vysádzaná z jedného druhu, rezu (základného) a stupňa písma. Najčastejšie je týmto spôsobom sádzaný tzv. základný text (napr. články novín, odseky brožúr a kníh), ktorý kladie zvýšenú pozornosť na sústredenie čitateľa.

Zverejnené v apríli 2010.

Hladká sadzba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hladka-sadzba