Hladík, Milan

Text hesla

Hladík, Milan, 3. 9. 1937 Valtice, ČR – 15. 1. 2018 Zvolen — slovenský lesný inžinier. R. 1956 – 62 pôsobil v Lesníckom laboratóriu SAV v Bratislave, 1962 – 2005 na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej (dnes TU) vo Zvolene (1990 – 97 prodekan, 1997 – 2001 dekan); 1997 profesor. Zástupca Lesníckej fakulty v Medzinárodnej únii lesníckych výskumných organizácií (International Union of Forestry Research Organizations, IUFRO) a v Združení pre prírode blízke lesnícke hospodárstvo (PRO SILVA). Zaoberal sa najmä hospodárskou úpravou lesov a ich oceňovaním a funkčne integrovaným lesným hospodárstvom. Hlavné diela: Hospodárenie v lesoch horských oblastí (1983, spoluautor), Úlohy a postavenie rámcového plánovania pri zabezpečovaní nepretržitého rozvoja lesov (1996), Hospodárska úprava lesov (2000, spoluautor).

Zverejnené v apríli 2010.

Hladík, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hladik-milan