historická povodeň

Text hesla

historická povodeň — povodeň z obdobia pred zavedením hydrologických prístrojových pozorovaní a meraní. Obyčajne sa používa údaj o jej kulminačnom prietoku nepriamo zistený z historických záznamov o výške jej hladiny. Takéto údaje sú veľmi cenné pri určovaní charakteristík povodní takých tokov a profilov na nich, o ktorých nie sú žiadne alebo len krátke informácie z priamych pozorovaní. Príkladom historickej povodne je povodeň na Váhu z 1813 (tzv. Palackého povodeň, ktorý ju prežil v Trenčíne a svoj zážitok podrobne opísal) alebo povodeň z 1501 na Dunaji, pri ktorej zistené výšky hladiny na rakúskom úseku Dunaja sú o 1 až 2 m vyššie ako hladiny najväčšej povodne na Dunaji z obdobia prístrojových pozorovaní z 1954.

Zverejnené v apríli 2010.

Historická povodeň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/historicka-povoden