histokompatibilita

Text hesla

histokompatibilita [gr. + lat.] — zlučiteľnosť (znášanlivosť) tkanív pochádzajúcich od dvoch jedincov. Určuje ju stupeň zhody v histokompatibilných (tkanivových, resp. transplantačných) antigénoch medzi tkanivom darcu a príjemcu; opak histoinkompatibilita (nezlučiteľnosť, neznášanlivosť).

Zverejnené v apríli 2010.

Histokompatibilita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/histokompatibilita