histogénová teória

Text hesla

histogénová teória — teória vysvetľujúca organizáciu apikálnych meristémov rastlín usporiadaním iniciál do troch vrstiev histogénov, ktorých činnosťou vznikajú jednotlivé trvalé pletivá rastlín. Na povrchu je jednovrstvový dermatogén, z ktorého vzniká pokožka, pod ním periblém (predchodca primárnej kôry), z najvnútornejšieho plerómu vzniká stredný valec. Histogénovú teóriu vytvoril 1868 Johannes Ludwig Hanstein (*1822, †1880).

Zverejnené v apríli 2010.

Histogénová teória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/histogenova-teoria