Hippurites

Popis ilustrácie

Prierez hippuritovým vápencom kriedového veku z oblasti Muránskej planiny

Text hesla

Hippurites [gr.] — vyhynutý rod lastúrnikov, ktorý žil prisadnuto na dne teplých morí, často i na koralových útesoch a zúčastňoval sa na ich stavbe. Schránkou sa ponášal na veľký solitérny koral. Prirastal na podklad špičkou väčšej, pravej spodnej lastúry, ktorá mala kužeľový alebo valcový tvar a výšku až 1 m. Menšia, ľavá lastúra mala tvar viečka. Hippurites žili v spoločenstvách, schránky susediacich jedincov niekedy zrastali. Hojne sa rozvíjali až do konca kriedy, keď bez následníkov vyhynuli. Vo vrstvách vrchnej kriedy vytvárali hippuritové vápence, ktoré sa vyskytujú aj na Slovensku, napr. na Muránskej planine alebo v Manínskej tiesňave.

Zverejnené v apríli 2010.

Hippurites [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hippurites