Hippónax z Efezu

Text hesla

Hippónax z Efezu, genitív Hippónakta, pôsobil okolo 540 pred n. l. — grécky lyrik. Z jeho diela sa zachovali iba zlomky. V hnevlivých a posmešných básňach sa mstil nežičlivcom, dožadoval sa jedla, ošatenia a peňazí; nevyhýbal sa drsnej erotike a paródii. Jeho povestným protivníkom bol sochár Bupalos, resp. Búpalos. Z ľudovej poézie prevzal verš choliamb. Ovplyvnil alexandrijských i rímskych básnikov, inšpiroval tvorbu mimov (→ Héróndas).

Zverejnené v apríli 2010.

Hippónax z Efezu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hipponax-z-efezu