Hipparcos

Text hesla

Hipparcos [-kos], High-Precision Parallax Collecting Satellite — družica Európskej kozmickej agentúry určená na veľmi presné meranie astrometrických veličín. Na obežnú dráhu okolo Zeme bola v auguste 1989 vynesená raketou Ariane 4, pre poruchu motorov na 1. stupni rakety sa však namiesto na plánovanú geostacionárnu dráhu dostala na eliptickú dráhu s veľkou excentricitou (500 – 35 000 km).

Vedecký program družice bol zameraný na meranie astrometrických údajov (poloha, vzdialenosť, paralaxa, pohyb) približne 120-tis. hviezd s presnosťou 2 – 4 oblúkových milisekúnd, ako aj na meranie astrometrických údajov a dvojfarebných fotometrických vlastností ďalších 400-tis. hviezd s presnosťou 20 – 30 oblúkových milisekúnd (program Tycho). Družica nazbierala viac než 1 000 Gb údajov, a to aj napriek tomu, že 1993 sa poškodili slnečné panely a merania ďalej neprebiehali. Spracované údaje boli publikované 1997 v katalógoch Hipparcos (viac než 118-tis. hviezd s presnosťou 1 oblúkovej milisekundy) a Tycho (viac než milión hviezd s presnosťou 20 – 30 oblúkových milisekúnd). Na základe týchto katalógov bol pre referenčný systém J2000.0 zostavený aj 3-zväzkový Miléniový hviezdny atlas (Millennium Star Atlas, 1997) obsahujúci 1 548 hviezdnych máp zachytávajúcich 1 058 332 hviezd s vizuálnou hviezdnou veľkosťou až do 11 magnitúd a vyše 10-tis. mimohviezdnych objektov. Katalóg Tycho 2 vydaný 2000 obsahuje viac než 2,5 mil. hviezd. Získané údaje slúžia na spresnenie štruktúry a dynamiky vývoja Galaxie i na spresnenie polohy a postavenia slnečnej sústavy v nej. Nazvaný na počesť gréckeho astronóma Hipparcha.

Zverejnené v apríli 2010.

Hipparcos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hipparcos