hipo-

Text hesla

hipo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom kôň, konský.

Text hesla

hipo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom kôň, konský.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hipo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hipo