hipo-

Text hesla

hipo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom kôň, konský.

Text hesla

hipo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom kôň, konský.

Zverejnené v apríli 2010.

Hipo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hipo