Hillerød

Text hesla

Hillerød [-rőd] — mesto v Dánsku v severovýchodnej časti ostrova Sjællandu 30 km severozápadne od Kodane v administratívnej oblasti Hovedstaden (Región hlavného mesta), administratívne stredisko okresu (kommune) Hillerød ; 33-tis. obyvateľov (2019). Stredisko obchodu a finančníctva. Priemysel strojársky, potravinársky, drevársky, farmaceutický. Dopravná križovatka. Turistické stredisko. Vzniklo v 15. stor., rozvíjať sa začalo v 17. stor. po vybudovaní kráľovského zámku Frederiksborg.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 2. mája 2019.

Hillerød [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hillerod