highway

Text hesla

highway [hájvej; angl.] — anglické označenie diaľkových ciest s minimálne štyrmi dopravnými pruhmi zahŕňajúce diaľnice a rýchlostné cesty.

Zverejnené v apríli 2010.

Highway [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/highway