highway

Text hesla

highway [hájvej; angl.] — anglické označenie diaľkových ciest s minimálne štyrmi dopravnými pruhmi zahŕňajúce diaľnice a rýchlostné cesty.

Zverejnené v apríli 2010.

Highway [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/highway