high-society

Text hesla

high-society [hájsosajeti; angl.] — vznešená, vyberaná spoločnosť; zaužívané hovorové označenie v médiách často prezentovanej spoločenskej vplyvnej vrstvy (osobností), ktorá sa vzhľadom na svoj vysoký sociálny status a kultúrny alebo politický vplyv stáva často vzorom.

Zverejnené v apríli 2010.

High-society [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/high-society