Higašiósaka

Text hesla

Higašiósaka, Higashiósaka — mesto v Japonsku v prefektúre Osaka na ostrove Honšu, satelitné mesto Osaky; 501-tis. obyvateľov (2016). Priemysel strojársky, chemický, gumársky, textilný, papierenský, stavebných materiálov. Vzniklo 1967 spojením viacerých miest.

Zverejnené v apríli 2010.

Higašiósaka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/higasiosaka