hieronymiti

Text hesla

hieronymiti — populárny názov mužských eremitských kongregácií (→ eremiti), ktorých patrónom bol sv. Hieronym a ktoré boli zakladané v 14. a 15. storočí v Španielsku.

Zverejnené v apríli 2010.

Hieronymiti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hieronymiti