hierokracia

Text hesla

hierokracia [gr.] — forma vlády, v ktorej kňazi a náboženskí vodcovia majú v rukách všetku svetskú i duchovnú moc, forma teokracie. Bola charakteristickým vládnym systémom napr. v poexilovom judaizme.

Zverejnené v apríli 2010.

Hierokracia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hierokracia