Hidalgo del Parral

Text hesla

Hidalgo del Parral [idal-], Parral — mesto v severnom Mexiku v štáte Chihuahua na úpätí Západnej Sierry Madre; 110-tis. obyvateľov, aglomerácia 130-tis. obyvateľov (2015). Jedno z najvýznamnejších banských stredísk Mexika (ťažba zlata a striebra, rúd olova a zinku). Priemysel hutnícky a potravinársky. Obchodné stredisko. Cestný uzol.

Zverejnené v apríli 2010.

Hidalgo del Parral [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hidalgo-del-parral