hidalgo

Text hesla

hidalgo [idal-; špan.] — v Španielsku od neskorého stredoveku označenie príslušníka nižšej rodovej šľachty, neskôr šľachtica všeobecne. Napriek značným privilégiám mali hidalgovia len nepatrný politický vplyv, v 17. storočí ich počet značne vzrástol a väčšina z nich schudobnela. Častá postava španielskeho pikareskného románu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hidalgo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hidalgo