hexóda

Text hesla

hexóda [gr.] — vákuová elektrónka zložená zo šiestich elektród: katódy, prvej (riadiacej) mriežky, druhej (prvej tieniacej) mriežky, tretej (druhej riadiacej) mriežky, štvrtej (druhej tieniacej) mriežky a anódy. Možno si ju predstaviť ako triódu a tetródu zapojené do série. Medzi druhou a treťou mriežkou sa vytvára tzv. virtuálna katóda, elektróny sa spomalia a vytvorí sa ich zhluk pred treťou mriežkou, ktorý sa správa ako nová katóda dodávajúca elektróny do ďalšej časti elektrónky. Hexóda sa používala predovšetkým v zmiešavacích obvodoch.

Popis ilustrácie

Hexóda

a – anóda

g1 – prvá (riadiaca) mriežka

g2 – druhá (prvá tieniaca) mriežka

g3 – tretia (druhá riadiaca) mriežka

g4 – štvrtá (druhá tieniaca) mriežka mriežka

k – katóda

Ra – anódový zaťažovací odpor

Rg1 – mriežkový odpor (mriežkový zvod) prvej (riadiacej) mriežky

Rg2 – mriežkový odpor (mriežkový zvod) tretej (druhej riadiacej) mriežky

Zverejnené vo februári 2008.

Hexóda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hexoda