hexagýra

Text hesla

hexagýra [gr.] — v kryštalografii jednoduchá os súmernosti, podľa ktorej sa kryštálová plocha uvádza do šiestich rovnocenných polôh otáčaním vždy o 60°.

Zverejnené vo februári 2008.

Hexagýra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hexagyra