heterotalizmus

Text hesla

heterotalizmus [gr.] — genetická podmienenosť rozdielnych, tzv. párovacích typov pri pohlavnom rozmnožovaní niektorých nižších rastlín alebo živočíchov bez zrejmej morfologickej sexuálnej diferenciácie. Opak: homotalizmus.

Zverejnené vo februári 2008.

Heterotalizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterotalizmus