heteronymá

Text hesla

heteronymá [gr.] —

1. dve alebo viaceré významovo zhodné, ale formálne i motivačne rozdielne (odlišné) slová vyskytujúce sa v rôznych variantoch či vrstvách národného jazyka, prípadne v rozličných nárečových areáloch, napr.: rastlinopisbotanika, merbageometria, púpavamliečpampeliška;

2. členy prirodzenej dvojice pomenovaní založené na rodovom (pohlavnom) protiklade, napr. kohútsliepka.

Text hesla

heteronymá [gr.] —

1. dve alebo viaceré významovo zhodné, ale formálne i motivačne rozdielne (odlišné) slová vyskytujúce sa v rôznych variantoch či vrstvách národného jazyka, prípadne v rozličných nárečových areáloch, napr.: rastlinopisbotanika, merbageometria, púpavamliečpampeliška;

2. členy prirodzenej dvojice pomenovaní založené na rodovom (pohlavnom) protiklade, napr. kohútsliepka.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Heteronymá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heteronyma