heteromorfit

Text hesla

heteromorfit [gr.], Pb7Sb8S19 — minerál, vzácny komplexný sulfid olova a antimónu. Kryštalizuje v monoklinickej sústave, tvorí dlhostĺpcovité, často iba vláknité poprehýbané kryštály zoskupené do radiálnych agregátov alebo zväzkov. Je olovenosivý s kovovým leskom. Vyskytuje sa v malých množstvách na niektorých rudných žilách v Nemecku (Freiberg, Arnsberg), Švédsku (Sala), Kirgizstane (Chajdarkan), Česku (Příbram) a i. Na Slovensku tvorí povlaky v štiavnických a hodrušských žilách.

Zverejnené vo februári 2008.

Heteromorfit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heteromorfit