heterokaryont

Text hesla

heterokaryont [gr.], heterokaryon — bunka s dvoma alebo s viacerými geneticky odlišnými jadrami v cytoplazme. Môže vznikať napr. pri bunkovom delení húb, ktoré nie je sprevádzané tvorbou priehradiek (→ coenocytický) alebo pri bunkovej fúzii dvoch geneticky odlišných buniek.

Zverejnené vo februári 2008.

Heterokaryont [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterokaryont