heterogenéza

Text hesla

heterogenéza [gr.] — teória o vzniku živých organizmov z neživých látok; naivná abiogenéza.

Text hesla

heterogenéza [gr.] — teória o vzniku živých organizmov z neživých látok; naivná abiogenéza.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 12. februára 2018.

Heterogenéza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterogeneza