heterogaméta

Text hesla

heterogaméta [gr.] — pohlavná bunka samičieho (vajíčko) alebo samčieho (spermia) pohlavia.

Text hesla

heterogaméta [gr.] — pohlavná bunka samičieho (vajíčko) alebo samčieho (spermia) pohlavia.

Zverejnené vo februári 2008.

Heterogaméta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterogameta