heterofág

Text hesla

heterofág [gr.] — živočích živiaci sa rôznorodou potravou (nešpecializuje sa len na určitý druh potravy).

Text hesla

heterofág [gr.] — živočích živiaci sa rôznorodou potravou (nešpecializuje sa len na určitý druh potravy).

Zverejnené vo februári 2008.

Heterofág [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterofag