heteroekia

Text hesla

heteroekia [gr.] — životný cyklus, pri ktorom celý ontogenetický vývin určitého živočícha alebo rastliny prebieha na viacerých, zvyčajne veľmi odlišných hostiteľoch. Parazit mení hostiteľa v súvislosti s metamorfózou (napr. druh hrdzí Chrysomyxa rhododendri), pri zmene štruktúrnych fáz alebo pri zmene generácií (napr. vošky, ktoré preletúvajú z primárnej rastliny na sekundárnu). Opak: autoekia.

Zverejnené vo februári 2008.

Heteroekia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heteroekia