heteroduplex

Text hesla

heteroduplex [gr. + lat.] — molekula, ktorá vznikla spojením jednovláknových reťazcov nukleových kyselín (DNA, RNA) často z pôvodne odlišných molekúl. Reťazce sa párujú iba v miestach s komplementárnymi bázovými pármi, nespárované jednovláknové oblasti vytvárajú tzv. slučky. Heteroduplex môže vzniknúť v dôsledku mutácie, rekombinácie alebo renaturáciou jednotlivých reťazcov v podmienkach in vitro.

Zverejnené vo februári 2008.

Heteroduplex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heteroduplex