heterocerkná plutva

Text hesla

heterocerkná plutva — nesúmerná chvostová plutva rýb s výrazne väčším horným lalokom. Vyskytuje sa napr. pri jeseteroch a žralokoch.

Text hesla

heterocerkná plutva — nesúmerná chvostová plutva rýb s výrazne väčším horným lalokom. Vyskytuje sa napr. pri jeseteroch a žralokoch.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Heterocerkná plutva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterocerkna-plutva