heterobatmia

Text hesla

heterobatmia [gr.] — rôzna úroveň primitívnosti znakov v jednej a tej istej skupine rastlín či rastlinnom druhu, napr. v čeľadi Winteraceae má gynéceum primitívnejšiu stavbu, tyčinky sú však vývojovo dokonalejšie.

Zverejnené vo februári 2008.

Heterobatmia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterobatmia