hetero-

Text hesla

hetero-, heter- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom iný, rôzny, odlišný, skladajúci sa z rôznorodých prvkov; opak: homo-, izo-.

Zverejnené vo februári 2008.

Hetero- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hetero