Hess

Text hesla

Hess, Harry Hammond, 24. 5. 1906 New York – 25. 8. 1969 Woods Hole, Massachusetts — americký geológ, priekopník geológie oceánov. Študoval na Yalovej a Princetonskej univerzite. Počas 2. svet. vojny slúžil v námorníctve, kde odhaľoval operácie nepriateľských ponoriek, pričom nazhromaždil množstvo údajov o oceánskom dne. V 2. polovici 20. stor. naznačil, že kontinenty sa nepohybujú naprieč oceánmi samotné, ale sú pripevnené k oceánskemu dnu a spoločne s ním sa pohybujú nad zemským plášťom. Predpokladal, že v stredooceánskych chrbtoch ustavične vystupujú na dno oceánov roztavené horniny, odkiaľ sa horizontálne rozširujú a vytvárajú nové oceánske dno (čím je oceánska kôra vzdialenejšia od stredooceánskeho chrbta, tým je staršia). Svojím výskumom položil základy vzniku teórie doskovej tektoniky.

Zverejnené vo februári 2008.

Hess [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hess