Hess

Text hesla

Hess, Harry Hammond, 24. 5. 1906 New York – 25. 8. 1969 Woods Hole, Massachusetts — americký geológ, priekopník geológie oceánov. Študoval na Yalovej a Princetonskej univerzite. Počas 2. svet. vojny slúžil v námorníctve, kde odhaľoval operácie nepriateľských ponoriek, pričom nazhromaždil množstvo údajov o oceánskom dne. V 2. polovici 20. stor. naznačil, že kontinenty sa nepohybujú naprieč oceánmi samotné, ale sú pripevnené k oceánskemu dnu a spoločne s ním sa pohybujú nad zemským plášťom. Predpokladal, že v stredooceánskych chrbtoch ustavične vystupujú na dno oceánov roztavené horniny, odkiaľ sa horizontálne rozširujú a vytvárajú nové oceánske dno (čím je oceánska kôra vzdialenejšia od stredooceánskeho chrbta, tým je staršia). Svojím výskumom položil základy vzniku teórie doskovej tektoniky.

Text hesla

Hess, Harry Hammond, 24. 5. 1906 New York – 25. 8. 1969 Woods Hole, Massachusetts — americký geológ, priekopník geológie oceánov. Študoval na Yalovej a Princetonskej univerzite. Počas 2. svet. vojny slúžil v námorníctve, kde odhaľoval operácie nepriateľských ponoriek, pričom nazhromaždil množstvo údajov o oceánskom dne. V 2. polovici 20. stor. naznačil, že kontinenty sa nepohybujú naprieč oceánmi samotné, ale sú pripevnené k oceánskemu dnu a spoločne s ním sa pohybujú nad zemským plášťom. Predpokladal, že v stredooceánskych chrbtoch ustavične vystupujú na dno oceánov roztavené horniny, odkiaľ sa horizontálne rozširujú a vytvárajú nové oceánske dno (čím je oceánska kôra vzdialenejšia od stredooceánskeho chrbta, tým je staršia). Svojím výskumom položil základy vzniku teórie doskovej tektoniky.

Zverejnené vo februári 2008.

Hess [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hess