Hesperocallis

Text hesla

Hesperocallis [-ka-; gr.] — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď ľaliovité. Vzpriamené trvalky pochádzajúce zo Severnej Ameriky. Patrí sem jediný, do 50 cm vysoký druh Hesperocallis undulata s dlhými úzkokopijovitými, na okraji zvlnenými sivozelenými listami a s klasmi veľkých lievikovitých bielych kvetov so zelenkastým pásom v strede okvetných lístkov, s dlhými tyčinkami s bielou nitkou a so zlatožltými peľnicami.

Zverejnené vo februári 2008.

Hesperocallis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hesperocallis