Hesovia

Text hesla

Hesovia — germánsky kmeň, súčasť kmeňového zväzu Chattov, ktorí sa počas sťahovania národov usadili v strednom Nemecku v oblasti Ederu, Fuldy a Lahnu. Chattovia sa spomínajú už v Tacitovom diele Germania (98 n. l.), v 1. polovici 8. storočia (počas christianizačnej misie sv. Bonifáca) písomne doložené označenie Hesovia (lat. populus hassiorum, pagus hassorum, hessorum). V 6. storočí bolo nimi obývané územie začlenené do Franskej ríše (→ Hesensko).

Zverejnené vo februári 2008.

Hesovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hesovia