Herzog, Eduard

Text hesla

Herzog [-cog], Eduard, 8. 6. 1916 Viedeň – 26. 2. 1997 Praha — český hudobný teoretik a pedagóg, hudobný režisér a redaktor. Študoval na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, na konzervatóriu a Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil na Pedagogickej fakulte KU, v Československom rozhlase a vo vydavateľstve Supraphon v Prahe. Zaoberal sa problematikou hudby 20. stor. Významne sa zaslúžil o rozvoj elektroakustickej hudby v Československu. V 60. rokoch 20. storočia presadzoval vytvorenie prvého elektroakustického štúdia v Plzni, propagoval elektroakustickú hudbu medzi skladateľmi aj poslucháčmi, nadviazal kontakty s významnými centrami elektroakustickej hudby v Paríži, Utrechte a Kolíne nad Rýnom a bol členom poroty prvej súťaže o najlepšiu skladbu elektronickej a konkrétnej hudby Musica nova 1969 v Prahe.

Zverejnené vo februári 2008.

Herzog, Eduard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herzog-eduard