Hervé, Florimond Ronger

Text hesla

Hervé [erve], vlastným menom Florimond Ronger, 30. 6. 1825 Houdain (neďaleko Arrasu) – 4. 11. 1892 Paríž — francúzsky operný spevák (tenor), klavirista, scénický výtvarník, režisér, libretista, organista a hudobný skladateľ. V 40. rokoch 19. stor. uviedol v Paríži prvé diela, ktoré sa stali základom nového hudobnodramatického žánru – operety. Autor asi 100 operiet (z nich najpopulárnejšia a dodnes hraná je Mam’zelle Nitouche, 1883), desiatok komických opier, hudobných pantomím a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Hervé, Florimond Ronger [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herve-florimond-ronger