Hervartov

Text hesla

Hervartov — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji na východnom okraji Čergova, 450 m n. m.; 506 obyvateľov (2017). Písomne doložená 1406 ako Eberharthuagasa, 1427 Eberhard, 1773 Hervalto, Hervaltó, Herwaltuw, 1786 Herwaltó, Herwalto, 1808 Hervaltó, Herwaltowé, 1863 – 1913 Hervartó, 1920 Hervartov. Založená nemeckými drevorubačmi na zákupnom práve na území panstva Kobyly, neskôr patrila panstvu Hertník, Peréniovcom, od pol. 16. do konca 17. stor. Bardejovu, začiatkom 18. stor. ju Bardejov dal do zálohu rodine Klobušickovcov, ktorá ju koncom 18. stor. získala kúpou do vlastníctva, neskôr ju vlastnila rodina Spléniovcov. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali poľnohospodárstvom, ovčiarstvom, šindliarstvom, korytárstvom a tesárstvom. V 17. – 18. stor. a 1873 – 1912 bola v obci skláreň. Stavebné pamiatky: národná kultúrna pamiatka, drevený gotický rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi (aj Františka Serafínskeho; koniec 15. stor.), predstavuje najstarší typ drevených kostolov na Slovensku. Jednoloďový kostol je postavený zo vzácneho tvrdého tisového dreva, má polygonálne sanktuárium, sakristiu a podvežie, ktorej úpravou vznikol babinec. Vysoká strecha je pokrytá šindľom, monumentálnosť stavby podčiarkuje podmurovka. Vedľa kostola je predstavaná, šindľom pokrytá veža, ktorej spodnú časť tvorí predsieň, okolo kostola je cintorín ohradený múrom. V interiéri väčšinou gotické, čiastočne aj barokové zariadenie, nástenné maľby z 1665, hlavný oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory (1460 – 70; 1985 – 90 zreštaurovaný do pôvodnej podoby), baroková výzdoba z 18. stor., ako aj ďalšia neskorobaroková výmaľba (1803). V obci sa zachovalo aj niekoľko drevených stavieb so strechou pokrytou slamou, tzv. sypancov (začiatok 20. stor.), ktoré slúžili ako skladovacie priestory.

Zverejnené vo februári 2008.

Hervartov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hervartov