Hertwig, Oscar

Text hesla

Hertwig, Oscar (Wilhelm August), 21. 4. 1849 Friedberg – 25. 10. 1922 Berlín — nemecký prírodovedec, brat Richarda Hertwiga. Žiak E. Haeckela na univerzite v Jene. R. 1875 profesor zoológie a 1881 aj anatómie na univerzite v Jene, 1888 – 1921 pôsobil v ním založenom Anatomicko-biologickom ústave (v súčasnosti II. anatomický ústav Humboldtovej univerzity) v Berlíne. Od 1889 člen Pruskej akadémie vied, v ktorej sa snažil o interdisciplinárny prístup pri riešení vedeckých problémov (spoluzakladateľ Spoločnosti cisára Wilhelma na podporu vedy). Zaoberal sa najmä embryológiou a procesmi oplodnenia, 1876 – 77 presne opísal proces mitózy a ako prvý aj proces meiózy. Hlavné diela: Bunky a tkanivá (Die Zelle und die Gewebe, 1893), Porovnávacie a experimentálne základy vývinovej teórie stavovcov (Handbuch der vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre der Wirbeltiere, 1901 – 06).

Zverejnené vo februári 2008.

Hertwig, Oscar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hertwig-oscar