Hertník

Text hesla

Hertník — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji na východnom úpätí Čergova v doline potoka Pastevník, 460 m n. m.; 1 018 obyvateľov (2017). Písomne doložená 1351 ako Herkenecht, 1600 Hertnek, 1773 Hertnek, Hertnecht, 1786 Hertnek, 1808 Hertnek, Hertník, 1863 – 1913 Hertnek, 1920 Heretník, 1927 Hertník. Obec vznikla na zákupnom práve. Patrila Peréniovcom. V 15. stor. bola na čas v rukách bratríkov, ktorí si tam postavili malú pevnosť. Od pol. 15. stor. patrila špitálu Sv. Ducha v Bardejove, zmocnili sa jej však Zápoľskovci. Okolo 1552 sa opäť dostala do vlastníctva Bardejova. V 16. stor. stredisko panstva (patrili mu obce Bogliarka, Kríže, Šiba, Osikov, Hervartov, Livov, Lukov a Venecia, dnes súčasť Lukova). Zemepánmi boli Forgáčovci, Klobušickovci, Tárčaiovci, Zápoľskovci a i. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali ovčiarstvom, tesárstvom, šindliarstvom, výrobou potaše a vápna. Ojedinelý archeologický nález z paleolitu. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1607 – 12, v retardovanom gotickom slohu, namiesto staršieho, dreveného), renesančný kaštieľ (po 1563, na mieste staršieho hradu, v 1. pol. 17. stor. upravený a po poškodení v 2. svetovej vojne 1952 čiastočne obnovený), baroková Kaplnka sv. kríža (koniec 18. stor.), neskoroklasicistická Kaplnka Najsv. Trojice (1858), rokoková prícestná socha sv. Antona Paduánskeho (2. pol. 18. stor.).

Zverejnené vo februári 2008.

Hertník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hertnik